Vi sätter stort värde på våra värderingar


pic_2015

 

Vision

”Vi ska vara det bästa städ och förvaltningsföretaget i regionen.”

 

Affärsidé

”Vi tillhandahåller fastighetsförvaltning, städservice samt kringtjänster till fastighetsägare och företag i regionen. Med stor servicekänsla och kompetens skall vi tillgodose våra kunder behov.

 

Jordnära, Inspirerande, Respektfulla och Proffsiga

Dessa värdeord utgör företagets ryggrad, något att luta sig emot i allt vad vi gör mot varandra internt samt gentemot våra kunder. De beskriver vad vi står för och hur vi vill uppfattas. I vårt yrkesutövande skall värdeorden fungera som en egenkontroll för de tjänster vi levererar. Värdeorden skall genomsyra hela Lamaros verksamhet.

Jordnära
Vi vill arbeta nära våra kunder med korta beslutsvägar. Vi har ”fötterna” på jorden och skall uppfattas som ärliga, trygga och okonstlade. Vi håller alltid vad vi har lovat.

Inspirerande
Vi skall anta våra arbetsuppgifter med kraft och glädje. Vi vill uppfattas som engagerade och intresserade. Vi är intresserade av att utvecklas både som individer och tillsammans med våra kunder. Vi ska ta till vara de personella resurser som finns inom företaget. När våra medarbetare växer så utvecklas Lamaro.

Respektfulla
Vi skall behandla våra arbetskamrater och kunder med respekt, ödmjukhet och vänlighet. Vi behandlar alla lika och tar avstånd från all sorts diskriminering. Vi värdesätter våra olikheter och ser hur det berikar vårt företag.

Proffsiga
Vi skall utföra våra arbetsuppgifter med stor kompetens. Vi kommer på utsatt tid och utstrålar alltid proffsighet och yrkesstolthet. Vi är tydliga i vår kommunikation med varandra och med våra kunder. Det skall vara tryggt att anlita oss, här råder ordning och reda.Växel 042-13 98 00
almegaauktoriserad almega Print

HK ÅSTORP

Bangatan 6, 265 38 Åstorp
Fax 042-13 98 05
HELSINGBORG
Östra Sandgatan 12, 252 57 Helsingborg
ÄNGELHOLM
Åsbogatan 21, 262 41 Ängelholm
MALMÖ
Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö
VI STÖDJER:BCF770
BCF770
Växel 042-13 98 00 Print almega almegaauktoriserad
LAMARO AB
HK - ÅSTORP
Bangatan 6, 265 38 Åstorp
Fax 042-13 98 05
HELSINGBORG
Östra Sandgatan 12
252 57 Helsingborg
ÄNGELHOLM
Åsbogatan 21
262 41 Ängelholm
MALMÖ
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö
VI STÖDJER: BCF770