Drift, underhåll, reparationer, om- & tillbyggnader


pic_20156

 

Driftteknisk tillsyn av fastigheterna

Regelbunden tillsyn av fastigheterna, kontroll av förbrukning av värme, vatten, el ger er som fastighetsägare lägre driftskostnader.

 

Försäkringsskador

Handläggning av försäkringsskador kräver insyn i lagstiftningen. Förebyggande åtgärder kan spara mycket pengar på sikt.

 

Hantering av nycklar och elektroniska brickor

Att ha kontroll på nycklar och brickor handlar om säkerhet. VI har rutiner som underlättar för dig.

 

Driftsoptimering

Spara pengar genom att spara miljön. Rätt investering kan betala sig snabbt.

 

Upprättande av serviceavtal

Vi har kontakterna som ni behöver.

 

Lekplatsbesiktningar

Undvik olyckor genom regelbunden tillsyn.

 

Obligatorisk ventilationskontroll

Rätt injusterat ventilationssystem gör att ni får bra inomhusmiljö samtidigt som fastighetägaren sparar pengar. Vi har rätt samarbespartners.

 

Överlåtelsebesiktningar av lägenheter

Som fastighetsägare har man även ansvar för insidan av lägenheten. Vi vet vad som är viktigt att kontollera.

 

Statusbesiktningar av lägenheter

Besiktning av samtliga lägenheter ger er som fastighetsägare en god överblick över underhållsstatusen och förebygger skador.

 

Inköp av material till fastigheten

Stora inköp ger lägre priser – du sparar.

 

Bevakning av lagstadgade besiktningar

Vi håller koll på att alla besiktningar och inspektioner utförs i rätt tid.

 

Rådgivning i förvaltningstekniska frågor

Ibland kan det vara bra att ha någon att fråga. Våra förvaltare och tekniker har stor erfarenhet av fastighetsförvaltning.
Det vi inte vet tar vi reda på.

 

Underhållsplaner

Ett viktigt verktyg för planering av kort – och långsiktigt underhåll. Planen är även ett viktigt underlag för budgetarbetet.

 

Underhållsbesiktningar

Med underhållsplanen som underlag gör vi tillsammans med styrelsen eller fastighetsägaren en årlig besiktning som underlag för underhållsåtgärder det närmaste året.

 

Upprätta underhållsprogram

Rekommendationer på underhåll och reparationer de närmaste åren med ledning av fastighetens skick och besiktningar.

 

Upprättande av upphandlingsunderlag

En bra upphandling kräver gedigen teknisk kunskap och kännedom om byggnadsjuridiken. Vi hjälper er med handlingarna hela vägen från förfrågningsunderlag och sammanställning av anbuden till förhandlingar med entreprenörer.

 

Upphandlingsadministration

Kalkyler, räntebidrag, budgetavstämningar och myndighetskontakter. Vad säger arbetsmiljölagen?

 

Tillsyn, kontroll och besiktning av entrepenader

Vi är fastighetsägarens ombud under hela projektet. Vi gör besiktningar och går på byggmöten m m.

 

Upprättande av underhållsplaner

 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)Växel 042-13 98 00
almegaauktoriserad almega Print

HK ÅSTORP

Bangatan 6, 265 38 Åstorp
Fax 042-13 98 05
HELSINGBORG
Östra Sandgatan 12, 252 57 Helsingborg
ÄNGELHOLM
Åsbogatan 21, 262 41 Ängelholm
MALMÖ
Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö
VI STÖDJER:BCF770
BCF770
Växel 042-13 98 00 Print almega almegaauktoriserad
LAMARO AB
HK - ÅSTORP
Bangatan 6, 265 38 Åstorp
Fax 042-13 98 05
HELSINGBORG
Östra Sandgatan 12
252 57 Helsingborg
ÄNGELHOLM
Åsbogatan 21
262 41 Ängelholm
MALMÖ
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö
VI STÖDJER: BCF770