Kvaliteten ska genomsyra hela organisationen


pic_201510

 

Kvalitetspolicy
Lamaro AB arbetar för att få nöjda kunder genom att leverera rätt kvalitet och rätt service. Vi sätter stort fokus på långsiktiga kund relationer som  bygger på förtroende mellan parterna.

Detta skall uppnås genom god kommunikation och stor tillgänglighet.
Kundens förväntningar skall alltid motsvara avtalad service.
Företagets ledning skall se till att alla anställda har vetskap om vår kvalitetspolicy och arbetar efter de riktlinjer vi fastställt i vårt kvalitetssäkringssystem.Växel 042-13 98 00
almegaauktoriserad almega Print

HK ÅSTORP

Bangatan 6, 265 38 Åstorp
Fax 042-13 98 05
HELSINGBORG
Östra Sandgatan 12, 252 57 Helsingborg
ÄNGELHOLM
Åsbogatan 21, 262 41 Ängelholm
MALMÖ
Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö
VI STÖDJER:BCF770
BCF770
Växel 042-13 98 00 Print almega almegaauktoriserad
LAMARO AB
HK - ÅSTORP
Bangatan 6, 265 38 Åstorp
Fax 042-13 98 05
HELSINGBORG
Östra Sandgatan 12
252 57 Helsingborg
ÄNGELHOLM
Åsbogatan 21
262 41 Ängelholm
MALMÖ
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö
VI STÖDJER: BCF770