För allas trivsel tar vi hand om skötseln


pic_20156

 

All fastighetsskötsel

Tillsyn och skötsel av fastigheten ger lägre driftskostnader och nöjda boende. Vi har motiverad personal med lång erfarenhet.

 

Reparationer i fastigheter och lägenheter

Serviceteknikerna har verkyg och material med sig i bilen och åtgärdar det mesta vid första besöket. Specialistkunskap finns inom Lamarogruppen.

 

All förekommande grönyteskötsel (gräs, rabatter, träd, buskar)

 

Nyanläggning och service av utemiljö

Kontakta oss för förbättringsförslag och offerter på utemiljön.

 

Maskinsopning av hårdgjorda markytor

 

Tillsyn av tekniska installationer

Detta ingår i fastighetseknikerns dagliga arbete. Förebygger skador och förlänger livslängden för installationerna.

 

Vinterrenhållning

Snö och halka kan ställa till med mycket elände och olyckor. Vi har beredskapen och rätt maskiner.

 

Jourtjänst

Vad händer om något behöver åtgärdas efter normal arbetstid? Vi har samarbete med jourhantverkare som hjälper er i alla lägen.Växel 042-13 98 00
almegaauktoriserad almega Print

HK ÅSTORP

Bangatan 6, 265 38 Åstorp
Fax 042-13 98 05
HELSINGBORG
Östra Sandgatan 12, 252 57 Helsingborg
ÄNGELHOLM
Åsbogatan 21, 262 41 Ängelholm
MALMÖ
Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö
VI STÖDJER:BCF770
BCF770
Växel 042-13 98 00 Print almega almegaauktoriserad
LAMARO AB
HK - ÅSTORP
Bangatan 6, 265 38 Åstorp
Fax 042-13 98 05
HELSINGBORG
Östra Sandgatan 12
252 57 Helsingborg
ÄNGELHOLM
Åsbogatan 21
262 41 Ängelholm
MALMÖ
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö
VI STÖDJER: BCF770