Lämna den svåra biten till oss


pic_20156

 

Lamaro har lång erfarenhet av att ta hand om de ekonomin och administrationen åt våra kunder. Här nedan listar vi vad våra kunniga ekonomer kan hjälper er med.

 

Lägenhets- och medlemsförteckning

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att föra lägenhets och medlemsförteckning enligt lag. Här skall även noteringar om panter göras. Uppgifterna skall uppdateras vid lägenhetsöverlåtelser.

 

Löpande redovisning

Vi sköter all bokföring och redovisning åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fastighetsbolag, ekonomiska föreningar. Vi hjälper till att hålla er uppdaterade på lagar och regler som rör fastighetsekonomin.

 

Bokslut och årsredovisning

Årsredovisningen skall ge en rättvisande bild av det gångna årets ekonomiska verksamhet.
Utformningen styrs av lagar.

 

Budget

Budgeten är ett viktigt redskap i planeringen av fastighetsägarens ekonomi och är ett underlag till avgifts och hyressättning.

 

Delrapporter och prognoser

Rapporter och prognoser är utformade på ett lättförståeligt sätt så att ni som beslutsfattare har ett bra beslutsunderlag.

 

Utbetalning och fakturering

Vi hjälper er med hela processen från kontering och bokföring till betalning. Vi sköter även all fakturering till boende. I detta ingår givetvis bevakning och inkassohantering.

 

Avgifts- och hyreshantering

Att hyror och avgifter betalas i rätt tid är avgörande för ekonomin. Vi ser till att allt från utskick av avier till kontroll av inbetalningar fungerar.

 

Finansiering och finansiell planering

Hur gör vi med överskottslikvididet? Finns det pengar i kassan när lånen skall betalas?
Vi ger råd. Ni beslutar.

 

Lånehantering

Bevakning av förfallodagar för ränta och amortering. Rörlig eller fast ränta? Här finns pengar att spara. Våra ekonomer kan lån!!

 

Skattehantering och moms

Att hålla sig uppdaterad på vilka regler som gäller inom skatteområdet är ett tungt arbete. Vi bevakar åt er. Löpande skatt- och momshantering ingår i våra avtal.

 

Upphandling av fastighetsförsäkring

Att välja rätt försäkring utan att betala för mycket. Vi hjälper er till rätt beslut.

 

Deklarationer

Att upprätta en korrekt skattedeklaration ingår i våra avtal.

 

Myndighetskontakter med uppgiftshantering

Vi bistår fastighetsägaren/styrelsen med detta eller tar fram nödvändiga underlag.

 

Inbetalning av arbetsgivaravgifter

Detta görs i samband med lön och arvodesutbetalning. Vi bevakar lagstiftningen.

 

Överlåtelser och hyreskontrakt

Alla handlingar i samband med överlåtelsen kontrolleras och eventuella kompletteringar sköts av vår överlåtelseavdelning.

 

Rådgivning

Våra ekonomer hjälper er som fastighetsägare eller styrelsemedlem i frågor som rör föreningens och fastighetens ekonomi.Växel 042-13 98 00
almegaauktoriserad almega Print

HK ÅSTORP

Bangatan 6, 265 38 Åstorp
Fax 042-13 98 05
HELSINGBORG
Östra Sandgatan 12, 252 57 Helsingborg
ÄNGELHOLM
Åsbogatan 21, 262 41 Ängelholm
MALMÖ
Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö
VI STÖDJER:BCF770
BCF770
Växel 042-13 98 00 Print almega almegaauktoriserad
LAMARO AB
HK - ÅSTORP
Bangatan 6, 265 38 Åstorp
Fax 042-13 98 05
HELSINGBORG
Östra Sandgatan 12
252 57 Helsingborg
ÄNGELHOLM
Åsbogatan 21
262 41 Ängelholm
MALMÖ
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö
VI STÖDJER: BCF770